לתרום לעץ כאן

Missing Header Image for

נושאים בענף

קרינה סלולארית וסרטן - מדע או דמיון?

מאמר מאת אלון אלירן, גנן עץבעיר לעניְיני קרינה.

הנה סיכום יום עיון בנושא הנ"ל, שהתקיים בפקולטה לִרפואה באוּניברסיטת תל אביב בְ-17/2.

זה לא לטלפון

מאמר מאת אלון אלירן, גנן עץבעיר לעניְיני קרינה.

רבות מדובר על הקרינה מאנטנות וּמכשירים של טלפון סלולרי, אך אין מתייחסים לסכנה שבִקרינת טלפונים אלחוטיים ביתיים, וּבִפרט של אלה מסוג DECT, שפירושו (Digital Electronic Cordless Telephone) לַאֲחרונה פרסם משרד הבריאות אזהרה.

המשך...

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196