לתרום לעץ כאן
עמית ועידן - חברים טובים
  ‎ דף בית > החברות והחברים של העץ

אופיר שדה

לאופיר יש חלק בעצם הרעיון של צירוף חברים לעץ, ובהתאם, הוא הראשון שהצטרף כחבר!

אופיר הוא יזם נדל"ן שבין השאר מעורב בהקמתה של שכונה אקולוגית באיטליה, אבל במחוזות קרובים הוא מלמד יוגה כל יום שלישי בשמונה וחצי, ומגדל קנה סוכר ברצועת אדמה בלתי נראית בכניסה לבית המשותף שם הוא גר, ממש מול ביתי. היום הוא בא עם בתו המתוקה זהר לקחת קומפוסט. יום טוב לשתול עוד שורה של קנה סוכר, כגדר הפרדה חיה. בתמורה לקומפוסט קיבתי ענף יפה, אותו נשתול ליד הגדר שלנו. וכך הקומפוסט עובר מגינה לגינה, ובמסלול ההפוך יתפשט לו גם קנה הסוכר מגינה לגינה, מעונה לעונה.

תודה אופיר!

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196