לתרום לעץ כאן
עמית ועידן - חברים טובים
  ‎ דף בית > החברות והחברים של העץ

דנה לין

בהדרגה, ראינו כאן את דנה יותר ויותר בֶחודשים האחרונים. היא באה לתרום מזמנה ועשתה זאת בַשקט האופייני לה, ישבה שעות בֶחצר והכינה תחתיות לכוסות מקרטון. רק אחר-כך גילינו, שהיא ציירת מופלאה, כפי שתוכלו להתרשם, לדוגמה, במו עיניכם. כעת אנו אסירי תודה לה בִמיוחד על שני ציורים שהשאילה לדירה האקולוגית, אשר שדרגו אותה לדרגת מוזיאון.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196