לתרום לעץ כאן
עמית ועידן - חברים טובים
  ‎ דף בית > החברות והחברים של העץ

מיכל וימר לוריא

משהו מהיסודות לעיסוקה של מיכל בתיירות אקולוגית אפשר למצוא אצל סבא ליאו. הביקורים אצלו בילדותה כללו כמעט תמיד עבודה בגינת היָרָק העשירה במינים רבים של ירקות וּמטופחת בקפדנות האופיינית לו. גם את האהבה לגיאוגרפיה וּמפות נחלה ממנוּ וּמֵאביה. ההמשך הטבעי כלל לימודי ג"ג באוני' ת"א ותואר שני בניהול סביבה בהולנד. שם, במסגרת קורס ניהול משאבים טבעיים, הזכיר המרצה את התיירות האקולוגית, וּמיכל החליטה, שזה מעניין אותה.

עץבעיר, עסק חברתי לאקולוגיה עירונית, ביאליק 25 דירה 8 תל אביב, 03-525-4196